PIT zero dla Młodych pracowników pracujących w Polsce

Od 1 sierpnia 2019 r. w Polsce weszła w życie ustawa wprowadzające nowe przepisy w kwestii podatku dochodowego od osób fizycznych. Zakłada ona znaczne udogodnienia dla osób poniżej 26 roku życia. Jeśli taka osoba nie uzyskała z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) nieprzekraczającego w roku podatkowym kwoty – 85 528 zł nie zapłaci podatku dochodowego. Zwolenie będzie obowiązywać bez względu na ilość umów lub liczby płatników, dopiero nadwyżka ww. kwoty będzie podlegać opodatkowaniu. Takie rozwiązanie ma na celu umożliwienie dobrego startu dla młodych pracowników. Tzw. PIT dla Młodych nie zwalania rzecz jasna ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (zapłacą oni zarówno składki do ZUS jak i do NFZ).

PIT zero także dla cudzoziemców ?

Ww. zwolnienie dotyczy także pracowników przyjeżdżających do Polskie z zagranicy, w tym najliczniejszej grupy emigrantów zarobkowych z Ukrainy. Informacje te potwierdza Ministerstwo Finansów. Dla ekspertów rozwiązanie to może zwiększyć ilość młodych pracowników pochodzących z terenów naszego wschodniego sąsiada. Na chwilę obecną w wielu branżach, w szczególności w sektorze produkcyjnym brakuje pracowników niewykfalifikowanych niższego szczebla, młodzi pracownicy z Ukrainy i innych państw ościennych mogli by skuszeni perspektywą większych zarobków chętniej podejmować pracę m.in. w fabrykach czy zakładach produkcyjnych. Z drugiej strony wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia to również szansa dla osób wykształconych, szukających zatrudnienia w Polsce. Na Ukrainie studia kończą dwudziestodwu-, dwudziestotrzylatkowie, co za tym idzie np. dyplom inżyniera uzyskuje się szybciej niż w kraju nad Wisłą. Tym samym młodzi wykfalifikowani specjaliści mogli by podejmować pracę i nie płacić przez okres około trzech lat podatku od otrzymanego wynagrodzenia. Polscy pracodawcy poszukują także takich pracowników, w szczególności w branży budowlanej.

Czy ulga na start dyskryminuje starszych pracowników ?

Wielu ekspertów jak i zwykłych pracowników uważa jednak, że wprowadzone, wyżej opisane zwolnienie dla młodych to dyskryminacja starszych pracowników zarówno Polaków jak i cudzoziemców. Ich zdaniem na wysokość podatku dochodowego wpływ powinna mieć tylko kwota uzyskanego dochodu, czyli zarabiający więcej powinni płacić więcej, a pobierający niższe wynagrodzenie mniej. Ustawa, która weszła w życie 1 sierpnia 2019 r. ma na celu pomóc młodym pracownikom, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, od osób starszych wymaga się już pewnego doświadczenia i większej stabilności zawodowej.

Polska Agencja pracy dla Ukraińców
  • Poland: Ul. Piłsudskiego 2, 2 , 37-200 Przeworsk +48661314054
  • Ukraine: Lviv, Horodotska 197/25 +38-096-95-99-860 Viber
  • infojobsua@gmail.com
  • personalprogreshr@gmail.com